SOCIETATEA CIVILA IN SECTOARELE CAPITALEI (pentru pagina Web, clic pe denumire):

marți, 19 august 2014

Ioan Ghise, senator independent, candidat la functia de presedinte al Romaniei - Proiect de tara

Idei principale
ale Proiectului de ţară, România Bunăstării,  al senatorului Ioan Ghise,
candidat independent  la funcţia de Preşedinte al României.

 1. Alinierea salariilor şi pensiilor din România la standardele europene într-un orizont de timp rezonabil de 10-15 ani. Toate strategiile, politicile şi programele publice vor porni  de la această aliniere.
 2. Promovarea strategiilor de larga consultare publica si a mecanismelor democratiei participative;
 3. Analiza diagnostic şi  evaluarea situaţiei economico-sociale în care se află România în raport cu aspiraţiile românilor şi, comparativ, cu modelele economico-sociale ale ţărilor dezvoltate ale UE.
 4. Democraţie directă. Consultarea live cu cetăţenii pentru a decide ţinând cont  de ceea ce ei doresc. Se va pune astfel punct  deciziilor pentru „stăpânirea cetăţenilor” şi se va da startul unei noi concepţii de conducere: potrivit aspiraţiilor cetăţenilor şi pentru cetăţeni.
 5. Elaborarea unei strategii de dezvoltare complexă a României având ca bază necesitatea ca prin politicile sale statul să „să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent”
 6. Trecerea în maxim 4 ani la moneda euro. Va pune capăt devalorizării permanente a monedei naţionale şi nu se vor mai rata toate ţintele de inflaţie ca până acum.
 7. Reindustrializarea României  în parteneriat public privat şi stabilirea de priorităţi sectoriale de dezvoltare a României. Se va considera prioritate naţională utilizarea fondurilor structurale şi se va  simplifica accesul la aceste fonduri vizându-se  absorbţia acestora 100%. Se va iniţia un vast program de reindustrializare şi de investiţii publice finanţate din fonduri atrase sau împrumutate, pe termen lung, de la organisme financiare internaţionale şi de la diverse fonduri suverane de investiţii pentru sanatate, educatie, infrastructura.
 8. Stimularea liberei iniţiative. Relansarea  activităţii sectorului privat  ca principalul  producător de valoare adăugată şi cel mai mare furnizor de taxe şi impozite care alimentează bugetul. Stimularea şi revitalizarea acestui sector va avea  ca efect creşterea veniturilor bugetare care vor permite şi creşterea salariilor în instituţiile publice.
 9. Stimularea introducerii în fabricaţie a invenţiilor, de către oricine, din ţară sau străinătate şi scutirea acestora de impozitul pe profit pe o perioadă de 5 ani. Creşterea investiţiilor în sectorul privat în materie de creativitate, respectiv,  cercetare - dezvoltare, inventică şi inovare.
 10. Considerarea IMM-urilor drept cheia dezvoltării economice a României şi luarea de măsuri în scopul sprijinirii înfiinţării şi funcţionării  acestora.
 11. Promovarea unei strategii de Inventariere a patrimoniului de resurse, a patrimoniului imobiliar şi determinarea corectă a numărului de cetăţeni pe care îi are România.
 12. Iniţierea de programe speciale privind întoarcerea românilor acasă pe baza unui program investiţional multianual precum şi a experienţei pe care românii au acumulat-o lucrând în străinătate.
 13. Reevaluarea diasporei, considerarea acesteia ca unul dintre cei mai importani parteneri sociali şi  iniţierea şi consolidarea relaţiilor cu aceasta. În viziunea noastră, trebuie neapărat ca dispora să potă fi integrată în politicile publice ale Statului român.
 14. Mass media - Promovarea prezentei si consultarii mass-media la actiunile de fundamentare a Acordurilor politice, sociale si economice;
 15. Educaţie si sanatate - Realizarea acordurilor nationale politice, sociale si economice pentru ca educatia si sanatatea sa fie prioritati de interes national sustinute de strategii de dezvoltare si finantare garantate   pe perioade de minim 10 ani:
 16. Cultură -Realizarea Acordurilor politice si social-economice pentru ca  sa fie aplicata o strategie centrată pe români şi românism în context multicultural inclusiv prin sprijinirea creatorilor romani din diaspora bazat pe principiul avantajului reciproc al statului roman si al lor ca si creatori culturali.
 17. Apărare – Respectarea angajamentelor Romaniei ca stat membru NATO si UE, precum si aplicarea Parteneriatului strategic cu SUA
 18. Politică externă - Politica externă va continua în acelaşi context al parteneriatului strategic cu SUA, al integrării în UE şi al apartenenţei noastre la NATO cu respectarea tuturor tratatelor şi acordurilor la care România este parte. Un obiectiv important al acestui mandat va fi integrarea deplină a României în UE prin aderarea României la spaţiul Schengen pe baza îndeplinirii standardelor acquis-ului Schengen, de asemenea trecerea la moneda Euro va fi un obiectiv prioritar al acestui mandat. O direcţie importantă în care vom acţiona va fi aceea de normalizare a relaţiilor externe cu alte state, începând cu vecinii, relaţii care au fost afectate de anumite declaraţii, spunem noi, cel puţin nepotrivite de la nivelul Preşedenţiei. Şi avem în vedere relaţiile cu Federaţia Rusă şi cu Ucraina.
 19. Revizuirea Constituţiei  - Se va face pe bază de  consultări cu Guvernul, Parlamentul,  societatea civilă pentru realizarea unei platforme comune în vederea revizuirii Constituţiei. Trebuie delimitată mai clar limita separaţiilor puterilor în stat precum şi necesitatea controlului reciproc al acestor puteri.
 20. Sustinerea promovarii unei legi electorale care să nu mai permită fraudarea alegerilor;
 21. Reducerea numărului de parlamentari la 300;  
 22. Recuperarea resurselor naturale înstrăinate ilegal şi exploatrea transparentă şi în regim public privat a acestora.   
 23. Verificarea din punct de vedere legal a tuturor retrocedărilor şi privatizărilor şi răscumpărarea sau confiscarea acelora în care nu s-au îndeplinit obligaţiile contractuale ori  s-au comis ilegalităţi. 

       MENTIUNE:

 1.    Propunerile de mai sus se fundamenteaza, constitutional, pe rolul de mediator al presedintelui si pe obligatia acestuia de a veghea la buna functionare a autoritatilor publice.
 2.     Proiectul de tara, integral, il puteti consulta aici.
Bucuresti, 15 august 2014                     

Ioan Ghise
Senator independent, candidat la functia de presedinte al Romaniei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu